Giỏ hàng

Tin tức

CÁC NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÁC NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
I. Khởi tạo hóa đơn điện tử:Câu hỏi 1:  Doanh nghiệp có nên dùng hóa đơn điện tử?– Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm c...
5 VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT
5 VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT
5 VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾTHóa đơn điện tử đang ngày càng được đón nhận tích cực bởi những tiện ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, người d...
DANH SÁCH TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HĐĐT) CỤC THUẾ TP HÀ NỘI LỰA CHỌN PHỐI HỢP
DANH SÁCH TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HĐĐT) CỤC THUẾ TP HÀ NỘI LỰA CHỌN P...
Ngày 19/10/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đăng tải công khai trên website của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đợt 1...
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử?
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử?
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử?Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp...